Webbutbildning

2. Allergener och specialkost - utbildning

Allergener och specialkost vänder sig till alla medarbetare som hanterar livsmedel i sin profession.
Allergier har blivit ett växande problem i välutvecklade och industrialiserade länder.
Astma- och Allergiförbundet uppskattar att det är ca 30 procent av Sveriges befolkning som har allergi, närmare tre miljoner människor. Enligt Livsmedelsverket har 1–2 % av den vuxna befolkningen och 5–8 % av barn en eller flera födoämnesallergier.
Orsaker till en sådan utveckling av allergier är många, de flesta är beroende på bl.a. människans sätt att leva.

Innehåll i utbildningen:

  • Historisk utveckling
  • Definition av allergi
  • Fysiologiska processer som ligger som grund för en allergisk reaktion
  • Olika typer av allergier
  • Födoämnesallergier
  • Livsmedel som orsakar allergiska reaktioner
  • Rutiner i köket och förebyggande åtgärder
  • (personlig hygien, rengöring, förvaring, märkning, mottagning, underhåll)
  • Dokumentation

Utbildningen tar ca 6-7 timmar att läsa genom.

Här loggar ni in till er online kurs

Kontaktformulär