Utbildningar

Våra utbildningar är mycket uppskattade.
Det vet vi eftersom våra kursvärderingar talar tydligt språk. Många kunder återkommer till oss.

Följande utbildningar erbjuder vi:

 1. Grundläggande livsmedelshygien för medarbetare som inte har tidigare erfarenhet med hantering av livsmedel.
  Utbildning är en heldagsutbildning 09.00 – 16.00 och hålls i Vasastan i Stockholm.
  Väljs av nystartade företag, Kommuner, Landsting och nya medarbetare inom alla branscher. Individuellt diplom efter godkänd provskrivning.
 2. Uppdatering / Motivationsutbildning för medarbetare som behöver fräscha upp sin kunskap. Hålls på företaget, oftast 3-4 timmar.
  Väljs av alla företag, oftast vartannat år särskilt inom Kommuner och Landsting. Privata företag med kvalitetscertifikat behöver denna utbildning varje år.
  Gemensamt intyg utfärdas.
 3. Matens fotavtryck är en utbildning som hålls hos företagen.
  Lämplig för alla organisationer och företag, offentliga och privata, som arbetar med att minimera matsvinn och öka medvetenheten hos personalen.
  Gemensamt intyg utfärdas.
 4. Specialkost är för medarbetare som hanterar specialkost i skolor- och förskolor både inom privat- och offentlig sektor.
  Förkunskaper krävs i form av grundläggande livsmedelshygien. Gemensamt intyg.
 5. Trender inom livsmedelsindustrin handlar om aktuella trender och visioner in i framtiden, det som driver och påverkar oss vid val av mat och råvaror när vi handlar.
  Denna utbildning vänder sig till producenter och andra privata och offentliga företag som vill hänga med i utvecklingen av nya produkter men även vill ha förklaringar till människans beteende i val av inramning av måltider och allting annat omkring detta. Inga förkunskaper krävs.
  Alla som gillar mat är välkomna till denna utbildning. Gemensamt intyg.
 6. HACCP utbildning är en avancerad utbildning i framtagning av faroanalyser och kritiska styrpunkter i en verksamhet.
  Utbildningen vänder sig till kvalitetsansvariga i en produktion eller till företagare som har någon form av kvalitetscertifikat.
  Utbildningen kräver förkunskap i grundläggande livsmedelshygien. Individuella intyg utfärdas.

Kontaktformulär