Minska plastens påverkan i naturen

70% av jordens yta består av vatten. Det som längdes över bord från segelbåten finns kvar idag. Detta håller inte. Idag kommer 80% av all plast i haven från oss människor. Varje timme sköljs det upp fem badkar med skräp på kusten i Bohuslän. Det är bara ett exempel. Vi måste minska vårt användande av plast och produkter som innehåller mikroplaster. Man ser idag att fiskarna misstar plast för mat vilket påverkar dem mycket negativt.

Vi på Food Safety engagerar oss för att öka medvetenheten om detta inom livsmedelsbranschen. Med hjälp av våra utbildningar tar vi tillfället att belysa detta och hitta fram till resurseffektiva och hållbara lösningar i det dagliga arbetet.

Naturvårdsverket har satt som mål att konsumtionen av plastpåsar ska gå ner till 40 per hushåll till 2025. Vi hjälper till!

Läs gärna mer om hur plasten påverkar haven och se vad du kan göra för att bidra till en positiv förändring!

Kontaktformulär