Våra tjänster

Livsmedelslagen är vårt verktyg och vi arbetar dagligen med att tolka lagen för att jämka ihop det praktiska arbetet i kundernas verksamheter med rådande lagstiftning. Ingen arbetsplats är den andra lik. Lokaler, flöden, produkter och medarbetare. Detta älskar vi, ingen dag är den andra lik och vi lär oss ständigt mer och växer tillsammans med våra kunder.

Vi stöttar våra kunder med allt som livsmedelslagen ställer krav på:

 • Stöd vid nybyggnation och renoveringar
 • Skapande av praktiska och effektiva flöden
 • Faroanalyser enligt HACCP´s principer
 • Identifiering och hantering av kritiska kontrollpunkter (CCP)
 • Egenkontrollprogram, fungerande rutiner för verksamheten
 • Utbildningar (från grundläggande till avancerad nivå)
 • Inspektioner
 • Provtagningar
 • Internrevision
 • Tredjepartsbedömning
 • Kvalitetscertifieringar (IP Livsmedel, ISO22 000, BRC)
 • Krishantering, akuta matförgiftningar, återkallelser med mera
 • Kvalitetskonsult

Vi vill veta mer om er verksamhet och vad ni står inför. Ring oss direkt eller skicka en förfrågan så ser vi till att rätt konsult kontaktar er så snart som möjligt!

08- 570 201 05

Kontaktformulär