Miljöåtaganden & mål

-        Vi engagerar oss i frågan kring matsvinn. Detta genomsyrar vårt dagliga arbete då vi ständigt arbetar för att förbättra kundernas flöden och hantering. När detta fungerar håller maten längre och den goda kvaliteten på hantering och förvaring leder till att mindre mat behöver slängas. Vidare har vi med temat matsvinn på våra utbildningar. Vi utbildar årligen ett tusental medarbetare inom livsmedelsbranschen vilket ger oss en god spridning av vår information och vårt budskap. Information om detta finns här på vår hemsida för den som vill lära sig mer.

-        Vi vill bli bättre. Vi har beslutat oss att även belysa frågan kring användandet av plastpåsar. Vi kommer att komplettera våra utbildningar med information om detta från och med nu. Vårt mål är att nå ut med information kring detta till samtliga utbildningsdeltagare under 2020. Information om detta finns här på vår hemsida för den som vill lära sig mer.

-        Vi ställer oss emot resursslöser och verkar för effektivitet i vårt egen samt kundernas vardag. Vi prioriterar planering, underhåll och reparation framför konsumtion. Här gör vi stor nytta hos våra kunder då det ofta går att undvika kostsamma ombyggnationer med hjälp av god planering och tydliga rutiner.

-        Vi arbetar i en kemikaliefri miljö där angrepp från skadedjur förebyggs genom underhåll och goda rutiner. Eventuell bekämpning görs av andra skadedjursbekämpande företag.

-       Vårt kontor värms upp av fjärrvärme

-        Vi källsorterar

-        Vi komposterar

-        Vi använder så lite papper som möjligt

-        Vi använder endast miljövänliga rengöringsprodukter och förbrukningsmaterial

-        Vi planerar våra inköp och handlar aktivt varor med kort hållbarhet

-        Då bilen är ett viktigt arbetsredskap för oss ser vi till att planera våra besök och åtaganden så att vi använder den så lite som möjligt. Vi låter bilen stå och besöker centralt belägna kunder till fots. Vi ser att vi en sådan arbetsdag kommer upp i tolv till femtontusen steg vilket i sig genererar flera positiva fysiska och psykiska hälsoeffekter.

-        I förlängningen ser vi fram emot att uppdatera våra bilar till mer miljövänliga alternativ.

Mål 2021 - 2030

Vi arbetar systematiskt med att:

-        Informera om plast och dess påverkan

-        Planera våra resor för att reducera antalet mil på vägarna

-        Planera våra uppdrag så att vi undviker onödig övertid

Kontaktformulär