Webbutbildning

3. Uppdatering av livsmedelshygien - motivationsutbildning

UTBILDNINGEN vänder sig till alla medarbetare som behöver fräscha upp sin kunskap.
Utbildning tar ca 3-4 timmar att läsa genom.
Väljs av alla företag, oftast vartannat år särskilt inom kommun- och landsting.
Privata företag med kvalitetscertifikat behöver denna utbildning varje år.

Innehåll i utbildningen:

  • Lagstiftning (EG 852/2004) och egenkontroll
  • HACCP och kontrollpunkter
  • Mikrobiologiska, fysiska och kemiska faror i verksamheten
  • Smittokällor, matfogftningar, allergener
  • Grundläggande förutsättningar (råvaruhantering, lagrings- och separeringsrutiner, personlig hygien, rengöring och underhåll, mottagning, nedkylning, kyl- och frystemperatur)
  • Förebyggande av skadedjur, lokalrond, märkning, spårbarhet, återkallelse samt provtagningsrutiner
  • Internrevision och reklamationshantering

Utbildning avslutas med ett diplom om genomgången kurs.

Här loggar ni in till er online kurs

Kontaktformulär