Webbutbildning

4. HACCP utbildning

HACCP utbildning är en avancerad utbildning i framtagning av faroanalyser och kritiska styrpunkter i en verksamhet.
UTBILDNINGEN vänder sig till kvalitetsansvariga i en produktion eller till företagare som har någon form av kvalitetscertifikat.
Utbildningen kräver förkunskap i grundläggande livsmedelshygien.
Det kommer att ta dig 10 - 14 timmar att läsa genom utbildningen och lära dig hur man tar fram en HACCP plan.
Individuella intyg utfärdas efter genomgången utbildning.

Innehåll i utbildningen:

 • Lagstiftning EG852/2004 och branschriktlinjer
 • Egenkontroll och HACCP\'s sju principer
 • Upprättande av tabeller enligt Codex Alimentarius
 • Grundläggande förutsättningar för hygienisk matlagning
 • Genomförande av faroanalyser för en eller flera livsmedel
 • Utformning av HACCP-plan
 • Kritiska Styrpunkter (CCP) i verksamheten
 • Framtagande av rutiner för egenkontroll
 • Betydelse av dokumentföring, arkivering och uppdateringsrutiner
 • Processens inverkan på hälsofarorna (avdödning, tillväxt, kontaminering)
 • Mät- och styrmetoder inkl. avvikelsehantering
 • Verifierings- och valideringsmetoder

Utbildning avslutas med ett diplom om genomgången kurs.

Här loggar ni in till er online kurs

Kontaktformulär