Miljöåtaganden & mål

 

–        Vi engagerar oss i frågan kring matsvinn. Detta genomsyrar vårt dagliga arbete då vi ständigt arbetar för att förbättra kundernas flöden och hantering. När detta fungerar håller maten längre och den goda kvaliteten på hantering och förvaring leder till att mindre mat behöver slängas. Vidare har vi med temat matsvinn på våra utbildningar. Vi utbildar årligen ett tusental medarbetare inom livsmedelsbranschen vilket ger oss en god spridning av vår information och vårt budskap. Information om detta finns här på vår hemsida för den som vill lära sig mer.

–        Vi vill bli bättre. Vi har beslutat oss att även belysa frågan kring användandet av plastpåsar. Vi kommer att komplettera våra utbildningar med information om detta från och med nu. Vårt mål är att nå ut med information kring detta till samtliga utbildningsdeltagare under 2018. Information om detta finns här på vår hemsida för den som vill lära sig mer.

–        Vi ställer oss emot resursslöser och verkar för effektivitet i vårt egen samt kundernas vardag. Vi prioriterar planering, underhåll och reparation framför konsumtion. Här gör vi stor nytta hos våra kunder då det ofta går att undvika kostsamma ombyggnationer med hjälp av god planering och tydliga rutiner.

–        Vi arbetar i en kemikaliefri miljö där angrepp från skadedjur förebyggs genom underhåll och goda rutiner. Eventuell bekämpning görs av andra skadedjursbekämpande företag.

–       Vårt kontor värms upp av fjärrvärme

–        Vi källsorterar

–        Vi komposterar

–        Vi använder så lite papper som möjligt

–        Vi använder endast miljövänliga rengöringsprodukter och förbrukningsmaterial

–        Vi planerar våra inköp och handlar aktivt varor med kort hållbarhet

–        Då bilen är ett viktigt arbetsredskap för oss ser vi till att planera våra besök och åtaganden så att vi använder den så lite som möjligt. Vi låter bilen stå och besöker centralt belägna kunder till fots. Vi ser att vi en sådan arbetsdag kommer upp i tolv till femtontusen steg vilket i sig genererar flera positiva fysiska och psykiska hälsoeffekter.

–        I förlängningen ser vi fram emot att uppdatera våra bilar till mer miljövänliga alternativ.

Mål 2018

Vi arbetar systematiskt med att:

–        Informera om plast och dess påverkan

–        Planera våra resor för att reducera antalet mil på vägarna

–        Planera våra uppdrag så att vi undviker onödig övertid

 

 

Kvalitetspolicy

Vårt främsta mål är att värna om människohälsa genom att stödja livsmedelsföretag i deras kvalitetsarbete.

Det gör vi med hjälp av rätt kunskap, rätt sätt och med rätt verktyg.

Vi ska upplevas som seriösa, lyhörda och effektiva i våra uppdrag.

Detta når vi genom att vi systematiskt förbättrar vårt arbetssätt efter kunden och den anställdes behov.

AD6D6D

 

Kvalitetskonsult

Hyr in en av våra konsulter för enstaka uppgifter eller uppdrag. Vi har kunder till vilka vi kommer fasta dagar, andra kunder hör av sig i samband med revision. För de tredje har vi backa upp företag i glappet mellan att en tjänst ska tillsättas eller för att vi ska ansvara för en nyprojektering.

Hur ser era behov ut? Kontakta oss så kan vi se hur ett uppdrag skulle kunna se ut för er!

 

 

Krishantering

 

Vid fall av misstänkt matförgiftning gäller det att agera och handla i rätt ordning. Vi stöttar företagen genom denna kris och ser till att följa upp och råda längs hela vägen. Idag ingår vi som part i flera HACCP-team på företag och kommuner runt om i landet.

Vi får mycket uppskattning för att vi snabbt finns på plats vilket lugnar såväl medarbetare som drabbade gäster och kunder.

Ring oss direkt på 08-570 201 05 eller skicka en kontaktförfrågan så hör vi av oss så snart vi får möjlighet!

 

 

Hygienavtal

 

Inspektioner & provtagningar

Vi har löpande hygienavtal med våra kunder. Utifrån deras behov tar vi fram ett gemensamt avtal vilket backar upp dem med exempelvis hygieninspektioner, provtagningar, utbildningar & internrevisioner.

Hör av er och berätta om er verksamhet så kan vi se hur vi skulle kunna backa upp er!

 

 

Utbildningar

 

Vi erbjuder utbildningar i flera nivåer från grundläggande till avancerad. Genom åren har vi utbildat kring 16000 medarbetare inom privat och offentlig sektor. Vi får mycket uppskattning för att vi bryter ner lagstiftning och krav till konkreta och användbara exempel.

Hör av er om ni är i behov av utbildning!

 

 

Vår historia

Dagligen njuter ca två miljoner svenskar och européer av mat och dryck där vi tillsammans med våra kunder säkrat dess kvalitet.

Historik
Food Safety AB har funnits i snart två decennier. Det grundades av en ensam entusiast som visionärt förstod att livsmedelsbranschen behövde lyftas. Med tiden har Food Safety AB vuxit och etablerat sig inom de flesta branscher som hanterar livsmedel. Företaget har knutit till sig specialister av olika slag. Numera täcker vi ett brett kunskapsområde. Idag har vi samarbetsavtal med flera branschorganisationer, stora och små företag.