HACCP utbildning den 5 maj 2020

HACCP utbildning den 5 maj 2020

Syfte

Syftet med vår HACCP- utbildning är att deltagarna ska få kunskaper i hur HACCP- systemet är uppbyggt och kunna genomföra en faroanalys i sin verksamhet.

Utbildningen vänder sig till dem som på något vis hanterar livsmedel och ofta till den som ansvarar för egenkontrollen.

Pedagogik

Utbildningen baseras till stor del av grupparbeten tillsammans med föreläsaren, för att deltagarna ska få en större förståelse för ämnet. Materialet kan anpassas till företagets egen verksamhet. Vi arbetar intensivt och konstruktivt i en liten grupp.

Innehåll

Utbildningens innehåll utgår från Livsmedelsverkets Krav på livsmedelsföretagarna, Utbildning i livsmedelshygien (www.livsmedelsverket.se).

 • Lagstiftning EG852/2004 och branschriktlinjer
 • Egenkontroll och HACCP sju principer
 • Upprättande av tabeller enligt Codex Alimentarius
 • Grundläggande förutsättningar för hygienisk matlagning
 • Genomförande av faroanalyser för en eller flera livsmedel
 • Utformning av HACCP- plan
 • Kritiska Styrpunkter (CCP) i verksamheten
 • Framtagande av rutiner för egenkontroll
 • Betydelse av dokumentföring, arkivering och uppdateringsrutiner
 • Processens inverkan på hälsofarorna (avdödning, tillväxt, kontaminering)
 • Mät- och styrmetoder inkl. avvikelsehantering
 • Verifierings- och valideringsmetoder

Efter utbildningsdagen erhåller deltagarna individuella diplom

Datum: 2020-05-05

Tid: 09:00-16:00

Plats: Medevigatan 2, Vasastan i Stockholm

Pris: 6 900 SEK/ delt (exkl. moms). Lunch och övriga måltider tillkommer med 300SEK

Utbildning börjar med en frukost, lunchrast 11.30 – 12.30. Fika på eftermiddag. Observera att anmälan är bindande. Utbildning kan bokas av senast två veckor innan kursstarten. I annat fall betalas kursens hela summa.

Vid ytterligare frågor kontakta Lydia Banderby, kursledare direkt på 073 021 58 44.

Kursavgiften betalas i förväg mot sedvanlig faktura för anmälda deltagare. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *