Rutiner kring personlig hygien – några nyttiga råd för dig som arbetar inom livsmedelsindustrin

Rutiner kring personlig hygien – några nyttiga råd för dig som arbetar inom livsmedelsindustrin

Rutiner kring personlig hygien – några nyttiga råd för dig som arbetar inom livsmedelsindustrin

Klädbyte

Om du arbetar i livsmedelsindustrin är det mycket viktigt att vara medveten om ditt hälsotillstånd. Inte bara på grund av att din egen hälsa är viktig utan också med hänsyn till att andra människor kan smittas.

När du kommer till arbetet på morgonen se till att ”civilkläderna” byts till köks-/produktionskläder. Förvara dina civila kläder separat från kökskläderna och se till att civila skor inte används i produktionen/köket utan att dessa förvaras på en skohylla för att underlätta städning.

Handtvätt

För att undvika överföring av olika bakterier och virus från människa till människa (ibland via livsmedel) måste de som hanterar livsmedel tvätta händerna noga och/eller bära engångshandskar.

En bra handtvätt sker genom noggrann rengöring med tvål och vatten följt av sköljning av händerna. Det är viktigt att arbeta upp ett ordentligt skum och inte glömma fingertopparna, greppytan vid tummen, mellan fingrarna och under naglarna. Det tar ungefär 20-30 sekunder att genomföra en ordentlig handtvätt.

Att bara använda handsprit är inte tillräckligt. Många gånger ger användning av handsprit en falsk hygienkänsla men i själva verket är många mikroorganismer kvar på händerna som en liten osynlig biofilm.

Kom ihåg att ingenting ersätter ordentlig handtvätt med gnuggande och lödder. När du kommer hem, tvätta händerna och ansiktet och byt till ”hemkläder”. På det sättet kommer du att separera de två miljöerna som du rör dig mellan och minimera riskerna för smitta.

Att nysa eller hosta över oförpackade livsmedel är inte tillåtet. Nysa i armvecket rekommenderas inte alls i produktionen/köket då vi använder underarmarna för bakning, formning, delning och många andra processer.

Obehörigt besök

I tider där smittspridning är intensiv undvik att ta i hand eller kramas. Förhindra allt obehörigt besök i din produktion eller köket.

Dina leverantörer kan lämna livsmedel vid köksdörren/porten men inte komma in. Begränsa att obehöriga personer rör sig på lager, expeditionen, kök och toaletter.

Utse en person som ska vara kontakt vid ett sjukdomsfall och uppge telefonnummer som medarbetaren kan ringa i fall man blir sjuk.

Vid symptom som hosta, snuva och feber får du inte hantera livsmedel och då är det bäst att du stannar hemma till dess du är symptomfri.

Slutsats

Var noggrann med din personliga hygien och gå till arbetet så länge du är symptomfri. Då virussjukdomar är luftburna kommer du inte kunna stoppa virusspridning i luften men du kan avsevärt minska virusspridning med god personlig hygien.

Vid funderingar eller frågor kontakta gärna oss på lydia.banderby@foodsafety.se

@FoodSafetyAB         

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *