Grundläggande utbildning i livsmedelshygien – Platser kvar!

Grundläggande utbildning i livsmedelshygien - Platser kvar!

Välkommen till utbildning!

Utbildningens innehåll utgår från Livsmedelsverkets Krav på livsmedelsföretagarna, Utbildning i

livsmedelshygien (www.slv.se). Vi har berikat utbildningarna med mycket bildmaterial och konkreta

exempel för att deltagarna på bästa vis ska ”känna igen sig” och kunna ta till sig av utbildningens innehåll.

□Matförgiftning: statistik, orsak, konsekvens och produktansvar

□Lagstiftning (EG 852/2004) och egenkontroll

□Varför god livsmedelshygien?

□Mikrobiologiska, fysiska och kemiska faror i verksamheten

□Smittokällor

□Grundläggande förutsättningar (t.ex. temperaturprocesser, råvaruhantering, lagrings- och

separeringsrutiner, personlig hygien, rengöring och underhåll)

□Dokumentationsrutiner

□Förebyggande åtgärder och korrigerande åtgärder

□Minska matsvinn med hjälp av god livsmedelshygien

□Praktiska exempel och diskussioner

□Provskrivning och kursutvärdering

Utbildningen omfattar en heldag och avslutas med en kort skrivning samt utvärdering. Efter att

skrivningarna rättats får deltagarna individuella diplom.

Litteratur: Boken ”Säkrare Livsmedel, handbok i hygien” (299.-)

Datum: 2019-09-24

Tid: 09:00-15:00

Plats: Medevigatan 2, Vasastan i Stockholm

Pris: 2 950.- SEK/ pers (exkl. moms). Lunch och fika tillkommer med 300SEK

Vid frågor kring kursen hör av er till lydia.banderby@foodsafety.se eller 0730215844.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *