ÅRET MED FOOD SAFETY

När Food Safety grundades formulerades en kvalitetspolicy. I den står det ”vi arbetar för människors hälsa”. Med jämna mellanrum tar vi fram den för att se om det fortfarande känns aktuellt och om vi är i behov av att justera någonting. Vid varje sådant tillfälle kommer vi fram till samma slutsats- detta är lika aktuellt idag så då.

Utbildning och provtagningar

Under 2017 har vi utbildat strax över åttahundra medarbetare inom privat och offentlig sektor. Food Safety har fått förtroendet att träffa och arbeta med engagerade medarbetare landet över. Från Piteå till Malmö och från Göteborg till Gotland.

Vi har även tagit ca tvåtusen prover hos våra kunder. Med hjälp av dessa prover får vi veta:

 • Att rengöring och rutiner fungerar väl i köken
 • Att livsmedlen är tjänliga att äta
 • Att nedkylningen av känsliga livsmedel fungerar väl
 • Att olika konsumentförpackade livsmedel håller så länge som det står på förpackningarna

Nya & gamla kunder, små och stora problem

Food Safety har arbetat med livsmedelslagen i snart sexton år, vi kan den bra och blir bättre hela tiden. Varje vecka lär vi oss någonting nytt och det driver oss. Våra kunder väljer oss för att de känner sig trygga i vår kompetens, vi agerar snabbt och vi tycker om vårt jobb!

Under 2017 har vi tillsammans med våra kunder startat upp nya verksamheter. Vi har hjälpt till att hitta nya lokaler och sett till att allt finns på plats för säkrare livsmedelshantering. Vi har funnits tillhands när medarbetare plötsligt slutat och hjälpt ersättarna att växa in i de nya skorna. Food Safety har vart med och sjösatt högre kvalitetscertifieringar som IP Livsmedel, ISO22000 och BRC inom livsmedelsindustrin.

Under 2017 har vi även fått tillbaka kunder som för en tid valt att testa samarbeta med någon annan. Detta sätter vi oerhört högt värde på. Vi ser det som en tydlig signal på att vårt engagemang och kompetens gör skillnad i företagens vardag.

Två av våra mål under 2017 var att vi i samband med våra utbildningar skulle tala om matsvinn och användandet av plast. Detta har vi haft möjlighet att göra på de flesta av våra utbildningar. Vi ser en stor attitydförändring vad gäller matsvinnet. Då vi började med detta för ett par år sedan var ämnet många gånger nytt. Nu är det självklart i de flesta köken och diskussionen handlar mer om vilka åtgärder eller metoder som fungerar bäst. Vi ser fram emot samma utveckling inom plasthanteringen i våra hem och på våra arbetsplatser.

Fokus 2018

Vi har konstatera att de verksamhetsförändringar vi gjort under 2016 har landat väl och detta stärker oss i vår fortsatta utveckling under 2018. Våra fokusområden kommer under detta år vara:

Säkrare mat för vår hälsa.

 • Kompetens: utbildningar, inspektioner, krishantering
 • Kvalitet: kvalitetscertifieringar & konsultation
 • Lönsamhet: genom goda rutiner och effektiva lösningar ser våra kunder att de håller omkostnaderna nere och ökar sin lönsamhet.
 • Myfoodsafety.se Vill ni ha hjälp av oss?

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *