Food Safety AB informerar om färsk kyckling med anledning av campylobakter

I dagarna har flera medier gått ut och avrått konsumenterna från att äta färsk kyckling fram tills att orsaken till ökade antalet fall av matförgiftningar orsakade av campylobakter är utrett. Kyckling är en bra proteinkälla som vi ska kunna njuta av. Food Safety AB vill nu göra er uppmärksamma på hur ni hanterar fågeln i era kök.

Varför just kyckling?

Hantering och slakt av kyckling är krävande. Det är en liten och skör kropp till skillnad från exempelvis nötkreatur. Slakt och styckning sker i en fuktig miljö. Det är lätt att ta hål på mag- och tarmpaketet och bakterierna sprids då snabbt med hjälp av redskap, utrustning, spolvatten och stänk.

I Sverige brukar förekomsten av campylobakter hos kycklingar öka under sommaren och ligga kring kring 38% av flockarna. Denna siffra sjunker sedan framåt hösten. Så har det inte varit efter sommaren 2016. Man har sett en fortsatt hög andel matförgiftningar orsakade av campylobakter. Det är av denna anledning konsumenterna nu avråds från att konsumera kyckling fram tills att orsaken är helt utredd.

Om campylobacter

Campylobakter är en tarmbakterie som är naturligt förekommande hos människor och djur. Det krävs mycket små mängder för att bakterien ska utgöra en risk för människors hälsa. Inkubationstiden är vanligen mellan 1-3 dagar men kan sträcka sig upp till 10 dagar. Symtomen är hög feber, magsmärtor, allvarliga kräkningar och blodiga diarréer. Den kan även leda till influensaliknande symtom med frossa och i vissa fall långvariga problem med lederna hos den drabbade.

Campylobakter är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen vilket innebär att den är spårningspliktig. Alla inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkare i landstingen och till Folkhälsomyndigheten.

Hur förebygga smitta i köken?

Campylobakter dör vid upphettning så det är viktigt att kycklingen tillagas ordentligt. Vi rekommenderar en kärntemperatur över +72C. Vidare är det viktigt hur man arbetar i köken. Separera hantering och beredning väl. Om det inte är möjligt rent fysiskt genom olika arbetsytor och separat utrustning ser vi gärna att ni separerar hanteringen i tid. Bered i första hand sallader och sådana livsmedel som kommer att ätas utan värmebehandling. Efter grundlig rengöring kan kycklingen hanteras med samma knivar och skärbrädor. Vi rekommenderar er vidare att köra skärbrädor och knivar i diskmaskin efter användning. Detta för att komma upp i en högre värme än vad som sker vid manuell handdisk under kranen.

Vissa är av åsikten att det hjälper att skölja kycklingen under rinnande vatten innan hanteringen inleds. Vi avråder er från detta. Sköljningen ökar spridningen av bakterien över en större yta med stänkvatten.

Källor:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/campylobacterinfektion-/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *