Säkrare livsmedel, handbok i hygien

Denna handbok vänder sig till alla som på något sätt hanterar livsmedel i sitt yrke. Den tar upp samtliga aspekter på hur man skapar en säkrare livsmedelshantering och ger dessutom praktiska råd om hur man förebygger och åtgärdar de problem som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Ett kapitel ägnas till exempel åt fakta om förebyggande rutiner och egenkontroll, ett annat åt mikrobiologiska hälsorisker.

Boken berättar också om matens historia och belyser den påverkan som livsmedelproduktionen har på vår planet.

Om författarna:

Lydia Banderby är veterinär och livsmedelskonsult som dagligen bygger upp kvalitetsledningssystem och utbildar personal.

Anna Hellekant är fil.mag. och tidigare chefsbiolog med lång erfarenhet av skadedjursproblematik inom livsmedelsindustrin.

Köp boken här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *