Food Safety AB informerar om EHEC

Food Safety informerar om EHEC. Sedan september 2016 har sammanlagt 26 personer, däribland barn insjuknat. Några av dem har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS vilken kan ge kroniska besvär. Livsmedelsverket har färdigställt sin rapport och vi vill informera er om vad som skett och vad ni ska tänka på för att minska risken att själva drabbas framöver.

Bakgrund

Under hösten 2016 fick sexton personer uppsöka läkarvård. Det visade sig att de ätit köttfärs som var smittat med EHEC. Smittan kunde tillslut härledas till ett slakteri och specifikt slakttillfälle. Köttfärsen har sålts i färsk och fryst form. Vid kontroll fanns brister på slakteriet och en rad åtgärder har vidtagits sedan dess.

I februari 2017 rapporterades ytterligare ett tiotal sjukdomsfall. Efter analys så kunde det konstateras att det var samma stam av EHEC i denna köttfärs och man kunde härleda även den nötfärsen till samma slakttillfälle.

Hur är detta möjligt?

Det visade sig att köttfärs från samma slakttillfälle hade vart fryst och tillagades först en tid senare.  Infrysning är ingen garanti för bakteriefria livsmedel.

Förebyggande åtgärder

Livsmedelsverket rekommenderar att man inte ska äta rå köttfärs, att man ska vara noga med hygien, rengöring och separering av redskap och utrustning.

Det är bra råd men Food Safety vill klargöra ytterligare rutiner som måste fungera. Enligt livsmedelslagen ska alla varor vara märkta och spårbara. För oss är detta ett typiskt exempel på bristande märkning och spårbarhet i förvaringen. Detta gäller hela vägen från uppfödare/ producent till gästens tallrik. Oavsett vart i livsmedelskedjan ni befinner er.

Detta hanteras av ett antal rutiner som tillsammans säkerställer god kontroll:

Ankomstkontroll, Ni är juridiskt ansvariga för alla varor ni tar in. Ni ska spara era följesedlar eller andra dokument. Dessa sparar ni för att ni ska kunna gå tillbaka och kontrollera utifall att ni har en viss vara i er förvaring.

Separering av produkt, var sak ska vara på sin plats. Separera olika typer av livsmedel. Det ska råda ordning och reda samt FIFU (först in, först ut) Detta för att ni fort ska kunna hitta era varor i fall av återkallelse och inte riskera att någonting blir bortglömt eller missat.

Märkning, alla era varor ska vara övertäckta och märkta. Om en förpackning öppnats ska livsmedlet skyddas och spårbarheten får inte gå förlorad. Detta för att ni i fall av återkallande snabbt ska kunna hitta och returnera/ kassera samtliga varor som återkallats.

Spårbarhet, alla era varor ska vara spårbara. Ni har ett ansvar för att varor är spårbara ett steg bak och ett steg fram (om ni säljer till nästa kund och inte till gäst). Ni ska ha ett internt fungerande och spårbart system vilket säkerställer kontroll på era livsmedel i förvaring. Såväl kyl & frys som i skafferi och torrförråd.

Exempel köttfärs

  1. Ankomstkontroll, Kontrollera köttfärsens temperatur, skick och datum.
  2. Separering av produkt, stoppa omgående köttfärsen i kyl/ frysförvaring enligt instruktion på förpackningen. Kontrollera först att ni flyttar fram äldre köttfärsförpackningar så att dessa förbrukas först enl. FIFU.
  3. Märkning, Om ni portionerar köttfärsen innan exempelvis frysförvaring ska originalmärkning respekteras.
  4. Spårbarhet, Köttfärsen ska vara spårbar trots att den portionerats om till exempelvis fryspåse så ni kan kontrollera den mot följesedel.

När dessa rutiner är etablerade i er verksamhet har ni förebyggt risken att ni kommer tillaga/ servera någonting som har blivit återkallat från leverantören.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *