CSR

 

Food Safety tar ställning och arbetar med CSR

Vi är ett litet företag som har valt att ta fram en strategi och handlingsplan för vårt CSR arbete. Detta är viktigt för oss då de flesta av våra kunder som vi har daglig kontakt med arbetar utifrån samma mål och värderingar. Mycket av det vi gör är självklart och har varit det sedan vi startade. Läs mer om hur vi arbetar internt och externt med områdena socialt ansvar, miljöpåverkan & resursslöseri.

 Kort om oss

Vi är ett svenskt företag inom livsmedelsbranschen. Våra kunder finns i Sverige, Europa och resten av världen. Vi arbetar för människors hälsa. Vi hjälper den privata och offentliga sektorn att hantera maten på ett säkert sätt. Vårt största kapital är våra medarbetare och den unika kunskap vi besitter. Denna kunskap bygger på akademiska studier och erfarenhet.

Food Safety AB arbetar och strävar ständigt för att bli bättre utifrån två ord. Trygghet och långsiktighet. Detta såväl internt för medarbetarna på företaget som externt till våra kunder och samarbetspartners. Som medarbetare ska det kännas tryggt att gå till jobbet och våra medarbetare ska vilja stanna länge och utvecklas i sina tjänster.

Våra kunder ska känna sig trygga med Food Safety vid sin sida och de ska se långsiktigt på sitt samarbete tillsammans med oss.

Sociala åtaganden

Vi arbetar med leverantörsbedömningar och tredjepartsbedömningar. Det ger oss möjligheten att uppmärksamma tveksamheter eller missförhållanden hos olika livsmedelsproducenter, transportörer med fler.

Vi upprättar system för god arbetsmiljö hos våra kunder.

Vi strävar efter en bra och hållbar arbetsmiljö. Under arbetstid arbetar vi välplanerat och strukturerat för att sedan kunna koppla av och återhämta oss utanför arbetstid och under ledigheter. Som konsult hos Food Safety får man stor frihet under ansvar. Våra kunder kommer alltid först och vi planerar besök, inspektioner och utbildningar utifrån avtalets utformning och vår egen kalender. Detta minskar stress och miljöpåverkan. Vi är måna om vår fritid. Food Safety AB har därför som policy att mejl och telefonsamtal stannar på kontoret. När arbetsdagen är slut eller semestern inleds, är det familj, vänner, natur och kultur vi riktar vår uppmärksamhet och våra energier emot.

Miljöåtaganden & resursslöseri

Läs mer om våra åtaganden och mål för 2018 under Miljöåtaganden.

 

 

Minska plastens påverkan i naturen

 

 

70% av jordens yta består av vatten. Det som längdes över bord från segelbåten finns kvar idag. Detta håller inte. Idag kommer 80% av all plast i haven från oss människor. Varje timme sköljs det upp fem badkar med skräp på kusten i Bohuslän. Det är bara ett exempel. Vi måste minska vårt användande av plast och produkter som innehåller mikroplaster. Man ser idag att fiskarna misstar plast för mat vilket påverkar dem mycket negativt.

Vi på Food Safety engagerar oss för att öka medvetenheten om detta inom livsmedelsbranschen. Med hjälp av våra utbildningar tar vi tillfället att belysa detta och hitta fram till resurseffektiva och hållbara lösningar i det dagliga arbetet.

Naturvårdsverket har satt som mål att konsumtionen av plastpåsar ska gå ner till 40 per hushåll till 2025. Vi hjälper till!

Läs gärna mer om hur plasten påverkar haven och se vad du kan göra för att bidra till en positiv förändring!

Sveriges Radio

Naturvårdsverket

Fakta, våra hav

 

 

Miljöåtaganden & mål

 

–        Vi engagerar oss i frågan kring matsvinn. Detta genomsyrar vårt dagliga arbete då vi ständigt arbetar för att förbättra kundernas flöden och hantering. När detta fungerar håller maten längre och den goda kvaliteten på hantering och förvaring leder till att mindre mat behöver slängas. Vidare har vi med temat matsvinn på våra utbildningar. Vi utbildar årligen ett tusental medarbetare inom livsmedelsbranschen vilket ger oss en god spridning av vår information och vårt budskap. Information om detta finns här på vår hemsida för den som vill lära sig mer.

–        Vi vill bli bättre. Vi har beslutat oss att även belysa frågan kring användandet av plastpåsar. Vi kommer att komplettera våra utbildningar med information om detta från och med nu. Vårt mål är att nå ut med information kring detta till samtliga utbildningsdeltagare under 2018. Information om detta finns här på vår hemsida för den som vill lära sig mer.

–        Vi ställer oss emot resursslöser och verkar för effektivitet i vårt egen samt kundernas vardag. Vi prioriterar planering, underhåll och reparation framför konsumtion. Här gör vi stor nytta hos våra kunder då det ofta går att undvika kostsamma ombyggnationer med hjälp av god planering och tydliga rutiner.

–        Vi arbetar i en kemikaliefri miljö där angrepp från skadedjur förebyggs genom underhåll och goda rutiner. Eventuell bekämpning görs av andra skadedjursbekämpande företag.

–       Vårt kontor värms upp av fjärrvärme

–        Vi källsorterar

–        Vi komposterar

–        Vi använder så lite papper som möjligt

–        Vi använder endast miljövänliga rengöringsprodukter och förbrukningsmaterial

–        Vi planerar våra inköp och handlar aktivt varor med kort hållbarhet

–        Då bilen är ett viktigt arbetsredskap för oss ser vi till att planera våra besök och åtaganden så att vi använder den så lite som möjligt. Vi låter bilen stå och besöker centralt belägna kunder till fots. Vi ser att vi en sådan arbetsdag kommer upp i tolv till femtontusen steg vilket i sig genererar flera positiva fysiska och psykiska hälsoeffekter.

–        I förlängningen ser vi fram emot att uppdatera våra bilar till mer miljövänliga alternativ.

Mål 2018

Vi arbetar systematiskt med att:

–        Informera om plast och dess påverkan

–        Planera våra resor för att reducera antalet mil på vägarna

–        Planera våra uppdrag så att vi undviker onödig övertid

 

 

Kvalitetspolicy

Vårt främsta mål är att värna om människohälsa genom att stödja livsmedelsföretag i deras kvalitetsarbete.

Det gör vi med hjälp av rätt kunskap, rätt sätt och med rätt verktyg.

Vi ska upplevas som seriösa, lyhörda och effektiva i våra uppdrag.

Detta når vi genom att vi systematiskt förbättrar vårt arbetssätt efter kunden och den anställdes behov.

AD6D6D

 

Kvalitetskonsult

Hyr in en av våra konsulter för enstaka uppgifter eller uppdrag. Vi har kunder till vilka vi kommer fasta dagar, andra kunder hör av sig i samband med revision. För de tredje har vi backa upp företag i glappet mellan att en tjänst ska tillsättas eller för att vi ska ansvara för en nyprojektering.

Hur ser era behov ut? Kontakta oss så kan vi se hur ett uppdrag skulle kunna se ut för er!

 

 

Krishantering

 

Vid fall av misstänkt matförgiftning gäller det att agera och handla i rätt ordning. Vi stöttar företagen genom denna kris och ser till att följa upp och råda längs hela vägen. Idag ingår vi som part i flera HACCP-team på företag och kommuner runt om i landet.

Vi får mycket uppskattning för att vi snabbt finns på plats vilket lugnar såväl medarbetare som drabbade gäster och kunder.

Ring oss direkt på 08-570 201 05 eller skicka en kontaktförfrågan så hör vi av oss så snart vi får möjlighet!

 

 

Hygienavtal

 

Inspektioner & provtagningar

Vi har löpande hygienavtal med våra kunder. Utifrån deras behov tar vi fram ett gemensamt avtal vilket backar upp dem med exempelvis hygieninspektioner, provtagningar, utbildningar & internrevisioner.

Hör av er och berätta om er verksamhet så kan vi se hur vi skulle kunna backa upp er!

 

 

Utbildningar

 

Vi erbjuder utbildningar i flera nivåer från grundläggande till avancerad. Genom åren har vi utbildat kring 16000 medarbetare inom privat och offentlig sektor. Vi får mycket uppskattning för att vi bryter ner lagstiftning och krav till konkreta och användbara exempel.

Hör av er om ni är i behov av utbildning!