Food Safety AB informerar om EHEC

Food Safety informerar om EHEC. Sedan september 2016 har sammanlagt 26 personer, däribland barn insjuknat. Några av dem har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS vilken kan ge kroniska besvär. Livsmedelsverket har färdigställt sin rapport och vi vill informera er om vad som skett och vad ni ska tänka på för att minska risken att själva drabbas framöver.

Bakgrund

Under hösten 2016 fick sexton personer uppsöka läkarvård. Det visade sig att de ätit köttfärs som var smittat med EHEC. Smittan kunde tillslut härledas till ett slakteri och specifikt slakttillfälle. Köttfärsen har sålts i färsk och fryst form. Vid kontroll fanns brister på slakteriet och en rad åtgärder har vidtagits sedan dess.

I februari 2017 rapporterades ytterligare ett tiotal sjukdomsfall. Efter analys så kunde det konstateras att det var samma stam av EHEC i denna köttfärs och man kunde härleda även den nötfärsen till samma slakttillfälle.

Hur är detta möjligt?

Det visade sig att köttfärs från samma slakttillfälle hade vart fryst och tillagades först en tid senare.  Infrysning är ingen garanti för bakteriefria livsmedel.

Förebyggande åtgärder

Livsmedelsverket rekommenderar att man inte ska äta rå köttfärs, att man ska vara noga med hygien, rengöring och separering av redskap och utrustning.

Det är bra råd men Food Safety vill klargöra ytterligare rutiner som måste fungera. Enligt livsmedelslagen ska alla varor vara märkta och spårbara. För oss är detta ett typiskt exempel på bristande märkning och spårbarhet i förvaringen. Detta gäller hela vägen från uppfödare/ producent till gästens tallrik. Oavsett vart i livsmedelskedjan ni befinner er.

Detta hanteras av ett antal rutiner som tillsammans säkerställer god kontroll:

Ankomstkontroll, Ni är juridiskt ansvariga för alla varor ni tar in. Ni ska spara era följesedlar eller andra dokument. Dessa sparar ni för att ni ska kunna gå tillbaka och kontrollera utifall att ni har en viss vara i er förvaring.

Separering av produkt, var sak ska vara på sin plats. Separera olika typer av livsmedel. Det ska råda ordning och reda samt FIFU (först in, först ut) Detta för att ni fort ska kunna hitta era varor i fall av återkallelse och inte riskera att någonting blir bortglömt eller missat.

Märkning, alla era varor ska vara övertäckta och märkta. Om en förpackning öppnats ska livsmedlet skyddas och spårbarheten får inte gå förlorad. Detta för att ni i fall av återkallande snabbt ska kunna hitta och returnera/ kassera samtliga varor som återkallats.

Spårbarhet, alla era varor ska vara spårbara. Ni har ett ansvar för att varor är spårbara ett steg bak och ett steg fram (om ni säljer till nästa kund och inte till gäst). Ni ska ha ett internt fungerande och spårbart system vilket säkerställer kontroll på era livsmedel i förvaring. Såväl kyl & frys som i skafferi och torrförråd.

Exempel köttfärs

  1. Ankomstkontroll, Kontrollera köttfärsens temperatur, skick och datum.
  2. Separering av produkt, stoppa omgående köttfärsen i kyl/ frysförvaring enligt instruktion på förpackningen. Kontrollera först att ni flyttar fram äldre köttfärsförpackningar så att dessa förbrukas först enl. FIFU.
  3. Märkning, Om ni portionerar köttfärsen innan exempelvis frysförvaring ska originalmärkning respekteras.
  4. Spårbarhet, Köttfärsen ska vara spårbar trots att den portionerats om till exempelvis fryspåse så ni kan kontrollera den mot följesedel.

När dessa rutiner är etablerade i er verksamhet har ni förebyggt risken att ni kommer tillaga/ servera någonting som har blivit återkallat från leverantören.

Säkrare livsmedel, handbok i hygien

Denna handbok vänder sig till alla som på något sätt hanterar livsmedel i sitt yrke. Den tar upp samtliga aspekter på hur man skapar en säkrare livsmedelshantering och ger dessutom praktiska råd om hur man förebygger och åtgärdar de problem som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Ett kapitel ägnas till exempel åt fakta om förebyggande rutiner och egenkontroll, ett annat åt mikrobiologiska hälsorisker.

Boken berättar också om matens historia och belyser den påverkan som livsmedelproduktionen har på vår planet.

Om författarna:

Lydia Banderby är veterinär och livsmedelskonsult som dagligen bygger upp kvalitetsledningssystem och utbildar personal.

Anna Hellekant är fil.mag. och tidigare chefsbiolog med lång erfarenhet av skadedjursproblematik inom livsmedelsindustrin.

Köp boken här

Food Safety AB informerar om färsk kyckling med anledning av campylobakter

I dagarna har flera medier gått ut och avrått konsumenterna från att äta färsk kyckling fram tills att orsaken till ökade antalet fall av matförgiftningar orsakade av campylobakter är utrett. Kyckling är en bra proteinkälla som vi ska kunna njuta av. Food Safety AB vill nu göra er uppmärksamma på hur ni hanterar fågeln i era kök.

Varför just kyckling?

Hantering och slakt av kyckling är krävande. Det är en liten och skör kropp till skillnad från exempelvis nötkreatur. Slakt och styckning sker i en fuktig miljö. Det är lätt att ta hål på mag- och tarmpaketet och bakterierna sprids då snabbt med hjälp av redskap, utrustning, spolvatten och stänk.

I Sverige brukar förekomsten av campylobakter hos kycklingar öka under sommaren och ligga kring kring 38% av flockarna. Denna siffra sjunker sedan framåt hösten. Så har det inte varit efter sommaren 2016. Man har sett en fortsatt hög andel matförgiftningar orsakade av campylobakter. Det är av denna anledning konsumenterna nu avråds från att konsumera kyckling fram tills att orsaken är helt utredd.

Om campylobacter

Campylobakter är en tarmbakterie som är naturligt förekommande hos människor och djur. Det krävs mycket små mängder för att bakterien ska utgöra en risk för människors hälsa. Inkubationstiden är vanligen mellan 1-3 dagar men kan sträcka sig upp till 10 dagar. Symtomen är hög feber, magsmärtor, allvarliga kräkningar och blodiga diarréer. Den kan även leda till influensaliknande symtom med frossa och i vissa fall långvariga problem med lederna hos den drabbade.

Campylobakter är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen vilket innebär att den är spårningspliktig. Alla inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkare i landstingen och till Folkhälsomyndigheten.

Hur förebygga smitta i köken?

Campylobakter dör vid upphettning så det är viktigt att kycklingen tillagas ordentligt. Vi rekommenderar en kärntemperatur över +72C. Vidare är det viktigt hur man arbetar i köken. Separera hantering och beredning väl. Om det inte är möjligt rent fysiskt genom olika arbetsytor och separat utrustning ser vi gärna att ni separerar hanteringen i tid. Bered i första hand sallader och sådana livsmedel som kommer att ätas utan värmebehandling. Efter grundlig rengöring kan kycklingen hanteras med samma knivar och skärbrädor. Vi rekommenderar er vidare att köra skärbrädor och knivar i diskmaskin efter användning. Detta för att komma upp i en högre värme än vad som sker vid manuell handdisk under kranen.

Vissa är av åsikten att det hjälper att skölja kycklingen under rinnande vatten innan hanteringen inleds. Vi avråder er från detta. Sköljningen ökar spridningen av bakterien över en större yta med stänkvatten.

Källor:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/campylobacterinfektion-/

CSR

 

Food Safety tar ställning och arbetar med CSR

Vi är ett litet företag som har valt att ta fram en strategi och handlingsplan för vårt CSR arbete. Detta är viktigt för oss då de flesta av våra kunder som vi har daglig kontakt med arbetar utifrån samma mål och värderingar. Mycket av det vi gör är självklart och har varit det sedan vi startade. Läs mer om hur vi arbetar internt och externt med områdena socialt ansvar, miljöpåverkan & resursslöseri.

 Kort om oss

Vi är ett svenskt företag inom livsmedelsbranschen. Våra kunder finns i Sverige, Europa och resten av världen. Vi arbetar för människors hälsa. Vi hjälper den privata och offentliga sektorn att hantera maten på ett säkert sätt. Vårt största kapital är våra medarbetare och den unika kunskap vi besitter. Denna kunskap bygger på akademiska studier och erfarenhet.

Food Safety AB arbetar och strävar ständigt för att bli bättre utifrån två ord. Trygghet och långsiktighet. Detta såväl internt för medarbetarna på företaget som externt till våra kunder och samarbetspartners. Som medarbetare ska det kännas tryggt att gå till jobbet och våra medarbetare ska vilja stanna länge och utvecklas i sina tjänster.

Våra kunder ska känna sig trygga med Food Safety vid sin sida och de ska se långsiktigt på sitt samarbete tillsammans med oss.

Sociala åtaganden

Vi arbetar med leverantörsbedömningar och tredjepartsbedömningar. Det ger oss möjligheten att uppmärksamma tveksamheter eller missförhållanden hos olika livsmedelsproducenter, transportörer med fler.

Vi upprättar system för god arbetsmiljö hos våra kunder.

Vi strävar efter en bra och hållbar arbetsmiljö. Under arbetstid arbetar vi välplanerat och strukturerat för att sedan kunna koppla av och återhämta oss utanför arbetstid och under ledigheter. Som konsult hos Food Safety får man stor frihet under ansvar. Våra kunder kommer alltid först och vi planerar besök, inspektioner och utbildningar utifrån avtalets utformning och vår egen kalender. Detta minskar stress och miljöpåverkan. Vi är måna om vår fritid. Food Safety AB har därför som policy att mejl och telefonsamtal stannar på kontoret. När arbetsdagen är slut eller semestern inleds, är det familj, vänner, natur och kultur vi riktar vår uppmärksamhet och våra energier emot.

Miljöåtaganden & resursslöseri

Läs mer om våra åtaganden och mål för 2018 under Miljöåtaganden.

 

 

Minska plastens påverkan i naturen

 

 

70% av jordens yta består av vatten. Det som längdes över bord från segelbåten finns kvar idag. Detta håller inte. Idag kommer 80% av all plast i haven från oss människor. Varje timme sköljs det upp fem badkar med skräp på kusten i Bohuslän. Det är bara ett exempel. Vi måste minska vårt användande av plast och produkter som innehåller mikroplaster. Man ser idag att fiskarna misstar plast för mat vilket påverkar dem mycket negativt.

Vi på Food Safety engagerar oss för att öka medvetenheten om detta inom livsmedelsbranschen. Med hjälp av våra utbildningar tar vi tillfället att belysa detta och hitta fram till resurseffektiva och hållbara lösningar i det dagliga arbetet.

Naturvårdsverket har satt som mål att konsumtionen av plastpåsar ska gå ner till 40 per hushåll till 2025. Vi hjälper till!

Läs gärna mer om hur plasten påverkar haven och se vad du kan göra för att bidra till en positiv förändring!

Sveriges Radio

Naturvårdsverket

Fakta, våra hav

 

 

Miljöåtaganden & mål

 

–        Vi engagerar oss i frågan kring matsvinn. Detta genomsyrar vårt dagliga arbete då vi ständigt arbetar för att förbättra kundernas flöden och hantering. När detta fungerar håller maten längre och den goda kvaliteten på hantering och förvaring leder till att mindre mat behöver slängas. Vidare har vi med temat matsvinn på våra utbildningar. Vi utbildar årligen ett tusental medarbetare inom livsmedelsbranschen vilket ger oss en god spridning av vår information och vårt budskap. Information om detta finns här på vår hemsida för den som vill lära sig mer.

–        Vi vill bli bättre. Vi har beslutat oss att även belysa frågan kring användandet av plastpåsar. Vi kommer att komplettera våra utbildningar med information om detta från och med nu. Vårt mål är att nå ut med information kring detta till samtliga utbildningsdeltagare under 2018. Information om detta finns här på vår hemsida för den som vill lära sig mer.

–        Vi ställer oss emot resursslöser och verkar för effektivitet i vårt egen samt kundernas vardag. Vi prioriterar planering, underhåll och reparation framför konsumtion. Här gör vi stor nytta hos våra kunder då det ofta går att undvika kostsamma ombyggnationer med hjälp av god planering och tydliga rutiner.

–        Vi arbetar i en kemikaliefri miljö där angrepp från skadedjur förebyggs genom underhåll och goda rutiner. Eventuell bekämpning görs av andra skadedjursbekämpande företag.

–       Vårt kontor värms upp av fjärrvärme

–        Vi källsorterar

–        Vi komposterar

–        Vi använder så lite papper som möjligt

–        Vi använder endast miljövänliga rengöringsprodukter och förbrukningsmaterial

–        Vi planerar våra inköp och handlar aktivt varor med kort hållbarhet

–        Då bilen är ett viktigt arbetsredskap för oss ser vi till att planera våra besök och åtaganden så att vi använder den så lite som möjligt. Vi låter bilen stå och besöker centralt belägna kunder till fots. Vi ser att vi en sådan arbetsdag kommer upp i tolv till femtontusen steg vilket i sig genererar flera positiva fysiska och psykiska hälsoeffekter.

–        I förlängningen ser vi fram emot att uppdatera våra bilar till mer miljövänliga alternativ.

Mål 2018

Vi arbetar systematiskt med att:

–        Informera om plast och dess påverkan

–        Planera våra resor för att reducera antalet mil på vägarna

–        Planera våra uppdrag så att vi undviker onödig övertid

 

 

Kvalitetspolicy

Vårt främsta mål är att värna om människohälsa genom att stödja livsmedelsföretag i deras kvalitetsarbete.

Det gör vi med hjälp av rätt kunskap, rätt sätt och med rätt verktyg.

Vi ska upplevas som seriösa, lyhörda och effektiva i våra uppdrag.

Detta når vi genom att vi systematiskt förbättrar vårt arbetssätt efter kunden och den anställdes behov.

AD6D6D

 

Kvalitetskonsult

Hyr in en av våra konsulter för enstaka uppgifter eller uppdrag. Vi har kunder till vilka vi kommer fasta dagar, andra kunder hör av sig i samband med revision. För de tredje har vi backa upp företag i glappet mellan att en tjänst ska tillsättas eller för att vi ska ansvara för en nyprojektering.

Hur ser era behov ut? Kontakta oss så kan vi se hur ett uppdrag skulle kunna se ut för er!

 

 

Krishantering

 

Vid fall av misstänkt matförgiftning gäller det att agera och handla i rätt ordning. Vi stöttar företagen genom denna kris och ser till att följa upp och råda längs hela vägen. Idag ingår vi som part i flera HACCP-team på företag och kommuner runt om i landet.

Vi får mycket uppskattning för att vi snabbt finns på plats vilket lugnar såväl medarbetare som drabbade gäster och kunder.

Ring oss direkt på 08-570 201 05 eller skicka en kontaktförfrågan så hör vi av oss så snart vi får möjlighet!